Δημοσιεύματα – Τύπος

Ο τύπος, ειδικός αλλά και ημερήσιος, έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με τα προγράμματά μας.

Σας παραθέτουμε μερικά δημοσιεύματα:

Athens Child >>
ΤΑ ΝΕΑ >>
BHMAGAZINO >>
ΕΘΝΟΣ – ΘΕΛΩ JUNIOR >>
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ >>
Weekend Παιδί >>
Radikal >>
Παιδί και Νέοι Γονείς 2006 >>
Παιδί και Νέοι Γονείς 2007 >>
Η ζωή με το Παιδί >>
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ >>
ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙ >>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ >>
VITA >>