Η “Uδρία” στο Judy Watts workshop

Η “Uδρία” είχε συμμετοχή στο σεμινάριο της Judy Watts, μιας από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εκπαιδεύτριες του Baby Swimming διεθνώς, που διεξήχθη στην Αθήνα το διήμερο 9 και 10 Ιουλίου.