Δήλωση ενδιαφέροντος για Σεπτέμβριο 2023 (Μέλη – κολυμβητική χρονιά 23-24)

Δήλωση Συμμετοχής για τα υπάρχοντα μέλη (Σεπτέμβρης 23).

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα Babyswimming του OAKA.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα κολύμβησης άνω των 3ων στο OAKA.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα Babyswimming  και κολύμβησης στην Παλλήνη.