Διεθνής Πιστοποίηση ISSA για την υδρία

Η υδρία είναι ο μόνος σύλλογος στην Ελλάδα που έχει λάβει πιστοποίηση από τον ISSA (International Swim Schools Association), τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης βρεφικής και παιδικής κολύμβησης.