Κολύμβηση άνω των τριών – Γενικές Πληροφορίες

Στο Premium Sports Club “Υdria” υπάρχουν τμήματα κολύμβησης για παιδιά άνω των 3 ετών που λειτουργούν με βάση τα πρότυπα πρωτοποριακά προγράμματα κολύμβησης της Αυστραλίας και της Αustswim*. Τα προγράμματά μας πληρούν τις καλύτερες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά όχι μόνο να αναπτύξουν μια δεξιότητα ζωής, αλλά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό […]